A -ty wiesz !!!
2020-04-15 23:06:00 Edward
                   A -ty wiesz !!! Zgodnie z przegłosowaną ustawą o wyborach korespondencyjnych, listonosze dostarczą pakiety wyborcze do skrzynki pocztowej, za... Więcej