• Zwroty i reklamacje

PROTOKÓŁ REKLAMACJI/ZWROTU* TOWARU


DANE OSOBOWE:
Imię i nazwisko nabywcy:_____________________________________________________
Nick Allegro/nr zamówienia w sklepie internetowym*:______________________________
Adres zamieszkania:__________________________________________________________
Nr telefonu:________________________________________________________________
E-mail:____________________________________________________________________
TOWAR:
Data zakupu towaru:_________________________________________________________

Data odebrania przesyłki:______________________________________________________

Nr aukcji/nr zamówienia w sklepie internetowym*:_________________________________

Nazwa towaru:______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Cena:_____________________

Powód reklamacji/zwrotu*:_____________________________________________________
___________________________________________________________________________

Proszę o zwrot kosztów zakupu towaru na poniższe konto:

Imię i nazwisko właściciela konta:_______________________________________________

Adres zamieszkania:__________________________________________________________

Nr konta:___________________________________________________________________Data:_____________________


Podpis Nabywcy:___________________________________* niepotrzebne skreślić

 

Rklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych o daty zgłoszenia.

 

 

 

  • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny